Träfönster DJ 68, DJ 78

Fönster DJ 68 är tillverkade av limträ (3 skikt), vilket gör de beständiga mot förskevning och deformationer.
 

Träfönster DJ 68, DJ 78

Beskrivning

Fönster DJ 68 är tillverkade av limträ (3 skikt), vilket gör de beständiga mot förskevning och deformationer. Fönstren är skyddade mot yttre faktorer med vattenburna färgbeläggningar.

Systemet DJ68 möjliggör tillverkning av fönster med många olika former, till och med ovanliga, samt i ett mycket stort urval kulörer.

Profil

Profiltjocklek: 68 mm/78mm
Trä: Standardutföranden: foglimmat furuträ, massivt furu-, meranti-, ekträ Alternativa utföranden: sibirisk lärk, gran Impregnerade genom doppning i svampdödande och djupt penetrerande vattenburet impregneringsmedel. Kanter och fogar är skyddsbehandlade med preparatet Kodrin WV470 Dubbellackerade med akrylfärger från SIKKENS med ökad ångpermeabilitet.
Tätningar
Perimetertätning Q-lon 3053 Ytterligare kanttätning Q-lon 3034 DX 1360-tätning, ventilationsspringa

BESLAG

Dreh-kipp beslag ROTO med barnspärr på handtaget och mikroventilationsläge. Droppbleck i aluminium med värmeisoleringsskikt samt aluminiumskydd på fönsterbladets nedre kant.

Fönsterhandtag
Handtagen Hoppe Sekustic i aluminium är tillgängliga i ett brett urval av kulörer. Handtagen finns med knapp eller nyckel.

Glas

Enkelglas 24 mm 4/16/4 Ug = 1,0 W/m2k Alternativ glastjocklek - 30 mm Varm fönsterkarm TGI

AL-TECH  2017