NORDIC-DESIGN

Dörrsystem med hög värmeisolering och ljudreduktion som är rekommenderat till energieffektiva och passiva byggnader. En innovativ lösning med ‘inbyggt djup’ och med brutna köldbryggor.

NORDIC-DESIGN

Profil

120 mm karmdjup och 67 mm bågedjup innebär att fönster med 2- eller 3-glas rutor kan tillverkas.
Detta system passar perfekt till nybyggda bostadsfastigheter i Norden. Smala och eleganta uPVC-profiler kan också vara till hjälp vid renoveringar av gamla byggnader. Denna typ av fönster är den mest traditionella lösningen på den skandinaviska marknaden. Profilen kräver ingen förstärkning för de flesta möjliga varianterna. Den möjliggör öppning och säker nattluftväxling.

BESLAG

Låssystem: 3-punkt låssystem KFV AS 2750
Assa Abloy-cylinderlås med 3 nyklar
Gångjärn:
ROTO Solid PS- yttre gångjärn monterade på dörrbladets utsida, 3D justering

ISOLERGLAS

Totaldjup av glasruta 36 mm, 4/12/4/12/4 (standard) Ug = 0.7 W/m2K

NORDIC DESIGN

Download PDF Catalogue

DÖRRARLÖSNINGAR

AL-TECH  2017